O nás

Kúsok našej histórie

Slovanské ponímanie sveta bolo po mnoho stáročí potláčané či už štátno kresťanskou alebo komunistickou vládou. celá staro slovanská kultúra, tradície a obrady boli zmenené, zamlčané, sfalšované, úmyselne ignorované a vykorenené z našich kníh. Preto je v súčasnej dobe neľahkou úlohou znovu obnoviť to kedysi dávno stratené Slovanské ponímanie sveta.  Pritom mnoho dôkazov dokazuje, že táto civilizácia pôsobila omnoho skôr ako je dokladované v rôznych súčasných vedeckých štúdiach.

Slovanské ponímanie sveta zahrňovalo okrem iného aj poznanie o architektúre Sveta, o človeku a jeho minulosti a o jeho vzájomnom pôsobení so Zemou. Z istého uhlu pohľadu predstihuje svetonázor Árijcov a Slovanov poznanie súčasnej vedy. Texty týchto Véd siahajú do pradávnej minulosti. Avšak o nich takmer nič nevieme. Zamenili nám našu kultúru, náboženstvo pálili prastaré knihy a fyzicky likvidovali nositeľov tejto prastarej kultúry. Jedným z príkladov je Veľká Morava, tá bola v skutočnosti súčasťou Kyjevskej Rusi. Poresťančovanie Slovanov začalo od roku 988. Zatiaľ čo pred týmto rokom mala Kyjevská Rus 13 miliónov obyvateľov o niekoľko rokov neskôr, mala už len necelé 4 milióny.  Slovansko - Árijske Védy prežili po mnohé roky len v tajnosti na Sibíri. 

V každom historickom období nachádzame úlomky slovanskej kultúry. Mauro Orbíni vo svojom diele História, ešte v 16. storočí uvádza mnoho slovanských autorov a ich diela, z ktorých čerpal. Ide v nich teda o iné videnie slovanského sveta a jeho dejín, ako dnešný, akoby oficiálny pohľad. Kde sa však tieto diela stratili? Prečo sa o nich nič nevie ? Prečo sa o ich autoroch mlčí? Priam ukážkovo pôsobí vymazanie Tartárie z historickej pamäti. Bolo to územie obývané slovanským etnikom, ktoré sa prezývalo „Rasena“. Územie pozostávajúce z mnohých oblastí vytvárajúcich voľný kmeňový zväz. I keď sa nám o tejto slovanskej dŕžave zachovali písomnosti, maľby zobrazujúce Tartarov a cenné mapy, z učebníc a historického povedomia sa stratila .

Niečo málo o nás

Valkiria je alternatívny internetový obchod obsahujúci prevažne predmety, zameriavajúce sa na staroslovanskú históriu.  Snažíme sa dostať do povedomia históriu slovanov "nenásilnou" formou. Okrem ponúkaných publikácií ponúkame rôzne oblečenia našej výroby, obsahujúce rôzne ochranné symboly a svastiky. O daných symboloch sa môžete dozvedieť viac z našich kníh alebo aj zo sekcie symboly. * Stránka www.valkiria.sk nepodporuje ani nepropaguje žiadne materiály súvisiace s podporou a propagáciou hnutí smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd. Dištancujeme sa od akéhokoľvek extrémizmu a skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd.