Symbolika

Valkiria - Starodávny Obereg ochraňujúci Múdrosť, Spravodlivosť, Šľachetnosť a česť. Tento znak je uznávaný najmä vojakmi, ktorí obraňujú Rodnú Zem, svoj starobylý rok a Starú Vieru. Ako ochranný symbol ho používali Žreci na uchovanie Svätých Véd.
Oheň - Symbol Svätého Ohňa Obetníka a Domáceho Ohňa. Je to symbol Vyšších Svetlých Bohov, ochraňujúcich obydlia a chrámy a takisto aj prastaré Slovansko Arijske Védy.

Oltárnik - Nebeský Všeobecný Symbol Veľkej Jednoty Svetlých Rodov, ktoré obývajú Svargu Prečistú, Čertogy, a Príbytky v Javi, Slavi a Pravi. Tento symbol sa zobrazuje na Oltárnom kameni blízko oltára, na ktorý sú prinášané dary a obety rodmi Veľkej Rasy

Bohodar - Symbolizuje trvalú ochranu Nebeských Bohov, ktorí darujú ľuďom Prastarú Pravdivú Múdrosť a Spravodlivosť. Tento symbol ctia obzvlášť Žreci Ochrancovia, ktorých Nebeskí Bohovia poverili brániť najvyšší Dar - Nebeskú Múdrosť

Vajga - Slnečný prírodný znak, ktorým zosobňovali Bohyňu Taru. Táto Bohyňna ochraňuje štyri Vyššie Dochovné Cesty, ktorými sa uberá človek. Avšak tieto Cesty sú otvorené aj štyrom Veľkým Vetrom, ktoré sa snažia zabrániť človeku dosiahnuť svoj cieľ.

Vedaman - Symbol Žreca Ochrancu, ktorý chráni Prastarú Múdrosť Rodov Veľkej Rasy, lebo v tejto Múdrosti sú uchované Tradície Občín, Kultúra vzájomných vzťahov, Pamäť o Predkoch a Bohoch Ochrancov Rodov.
Vedara - Symbol Žreca Ochrancu Prastarej Viery Prvopredkov, ktorý uchováva Svätú Prastarú Múdrosť Bohov. Tento symbol pomáha poznať a použiť prastaré poznanie pre blaho a Prekvitanie Rodov a Prastarej Viery Prvopredkov.
Garuda - Nebeský Božský znak symbolizujúci veľkú Nebeskú Ohnivú Vajtmaru, na ktorej Boh Višeň putuje po Svarge Prečistej. Obrazne Garudu nazývajú vtákom, ktorý lieta medzi hviezdami. Garuda sa zvykne zobrazovať na predmetoch Kultu Boha Višeňa a podobných predmetoch.
Búrkovik - Ohnivá symbolika, na pomoc ovládaniu Prírodných Živlov a Počasie. Búrkovik je takisto používaný aj ako Obereg, ktorý bráni pred nepohodou obydlia a chrámy Rodov Veľkej Rasy
Hromovik - Nebeský Symbol Boha Indru, ktorý ochraňuje prastaré Védy. Ako Obereg bol používaný na vojenských zbraniach a zbroji, ale aj nad vchomi do Skladov, aby vchádzajúci so zlými úmyslami boli zasiahnutí Hromom.
Duchovná Svastika - Najviac pozornosti získavala od čarodejov. Symbolizovala Harmóniu a Jednotu Tela, Duše, Ducha a Svedomia. Volochovia používali Duchovnú sílu k ovládaniu prírodných prvkov.
Dchata - Božský Ohnivý znak symbolizujúci vnútornú a vonkajšiu štruktúru človeka. Dchata predstavuje štyri základné elementy, ktoré boli darované Bohmi , z ktorých je vytvorený každý človek Veľkej Rasy : Telo, Duša, Duch a Svedomie.
Zajačik - Slnečný symbol charakterizuje obnovenie v živote Rodu. Verilo sa, že pokiaľ si žena vezme pás s vyobrazením Zajačíka v dobe tehotenstva, bude rodiť samých chlapcov - nástupcov Rodu.